Φυσική Προσανατολισμού - Β' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

1.1 Οριζόντια βολή
1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση
1.3 Κεντρομόλος δύναμη
2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις
2.2 Το φαινόμενο της κρούσης
2.3 Η έννοια της ορμής
2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση
2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής
5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
5.12 Το βαρυτικό πεδίο
5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες
5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού-βαρυτικού πεδίου
3.1 Εισαγωγή
3.2 Νόμοι αερίων
3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων
3.4 Κινητική θεωρία
3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα
4.1 Εισαγωγή
4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα
4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος
4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές
4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου
4.6 Θερμότητα
4.7 Εσωτερική ενέργεια
4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος
4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις
4.11 Θερμικές μηχανές
4.12 Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος
4.13 Η μηχανή του Carnot