Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία - Γ' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

Δ.Ε. 1 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετὰ τὰ φυσικά Α 982b12-28
Δ.Ε. 2 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα, αποσπάσματα 8-9
Δ.Ε. 3 - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, Επιστολή στον Μενοικέα, 122
Δ.Ε. 4 - ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 320c-321b
Δ.Ε. 5 - ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 321b-322a
Δ.Ε. 6 - ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 322a-323a
Δ.Ε. 7 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Ι.12, 1253a-29-39
Δ.Ε. 8 - ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 514a-515c
Δ.Ε. 9 - ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 518b-519a
Δ.Ε. 10 - ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 519b-520a
Δ.Ε. 11 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Θ 1.3-2.1, 1337a33-b11
Δ.Ε. 12 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 1. 1-4, 1103a14-b2
Δ.Ε. 13 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 1.5-8, 1103b2-25
Δ.Ε. 14 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 6.4-8, 1106a26-b7
Δ.Ε. 15 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 6.10-13∙16, 1106b18-28, 1106b36-1107a6
Δ.Ε. 16 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1.1-8, 1252a1-7∙b27-32
Δ.Ε. 17 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1. 10-11, 1253a7-18
Δ.Ε. 18 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Γ6. 3-4, 1281a39-b10
Δ.Ε. 19 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Δ 4.2-3, 1291b30-39
Δ.Ε. 20 - ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β.10.1-4
Δ.Ε. 20 - ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.4
Δ.Ε. 21 - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς, 6 329 A-D
Δ.Ε. 22 - ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.3
Δ.Ε. 22 - ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Ἐγχειρίδιον, 15