Ιστορία (Γενικής Παιδείας) - Γ' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)
Εισαγωγή
3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη
Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης
Οργάνωση και έκρηξη της επανάστασης
Η πολιτική συγκρότηση των Ελλήνων
Η έκβαση της Επανάστασης
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881)
5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος
Το "Ανατολικό Ζήτημα" ως ιστορικός όρος
Το "Ανατολικό Ζήτημα" κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα
6. Η Βιομηχανική Επανάσταση
Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΑΠΌ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (1871-1914)
1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας
3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας
Η κατάσταση στο ελληνικό κράτος κατά την πρώτη πεντηκονταετία του βίου του
Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εκσυγχρονιστική πολιτική του
Το Κίνημα στο Γουδή και ο Ελ. Βενιζέλος
4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Ο γεωγραφικός χώρος και τα ιστοριογραφικά στερεότυπα
5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)
Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος
Ο Β΄ Βαλκανικός πόλεμος και η Συνθήκη του Βουκουρεστίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Εισαγωγή
2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914-1918)
Ο πόλεμος γίνεται παγκόσμιος
Μακεδονικό μέτωπο και το τέλος του πολέμου
Οι συνέπειες του πολέμου
3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920)
5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919-1922)
6. Η Ρωσική Επανάσταση
Η Οκτωβριανή Επανάσταση και η εγκαθίδρυση του κουμμουνιστικού καθεστώτος
Η ίδρυση και η οργάνωση της ΕΣΣΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
1. Η δεκαετία 1920-1930
Οι προκλήσεις κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού
2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1940)
Προς την πολιτική σταθεροποίηση
3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της
Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης (1929-1932)
4. Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930-1940
Η πολιτική αστάθεια και η εγκαθίδρυση της δικτατορίας
5. Ο υπόλοιπος κόσμος
Η οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Εισαγωγή
1. Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση
Η εισβολή στην Πολωνία και η έναρξη του πολέμου
3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση
4. Η συμμαχική αντεπίθεση και η ολοκληρωτική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας - Η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας
Η παράδοση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας
5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της Ανθρωπότητας - Το Ολοκαύτωμα
6. Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών
7. Οι συνθήκες Ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
1. Η μεταπολεμική οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας - Η σύσταση και η λειτουργία του ΟΗΕ
Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
2. Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και ο Εμφύλιος Πόλεμος
4. Η αποαποικιοποίηση και ο Τρίτος Κόσμος
Η πτώση των αποικιακών αυτοκρατοριών
5. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση: πραγματικότητες και προοπτικές
6. Η Ελλάδα έως το 1974
7. Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη
8. Το Κυπριακό Πρόβλημα