Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας) - Γ' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

Πιθανότητες
Ενότητα 1.1 Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα
Ενότητα 1.2 Πιθανότητες: Ορισμοί και εφαρμογές
Ενότητα 1.3 Πιθανότητες και πράξεις με ενδεχόμενα
Ενότητα 1.4 Συνδυαστική και Πιθανότητες
Στατιστική
Ενότητα 2.1 Πληθυσμός - Δείγμα – Μεταβλητές
Ενότητα 2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
Ενότητα 2.3 Μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, θηκόγραμμα, συντελεστής μεταβλητότητας
Ενότητα 2.4 Κανονική κατανομή και εφαρμογές
Ενότητα 2.5 Πίνακες Συνάφειας και Ραβδογράμματα
Ενότητα 2.6 Σύγκριση ποσοτικών χαρακτηριστικών στις κατηγορίες ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού
Ενότητα 2.7 Γραμμική συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών και διαγράμματα διασποράς