Βιολογία - Γ' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

1. Χημική σύσταση του κυττάρου
1.2 Μακρομόρια
1.2.1 Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες, πολύπλοκες και εύθραυστες
2. Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα ζωής
2.3 Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου
2.3.1 Πυρήνας
2.3.2 Ενδομεμβρανικό σύστημα
2.3.3 Χλωροπλάστες και Μιτοχόνδρια - Οι μετατροπείς ενέργειας των κυττάρων
3. Μεταβολισμός
3.2 Ένζυμα και Βιολογικοί Καταλύτες
3.2.1 Μηχανισμός δράσης των ενζύμων
3.2.2 Ιδιότητες των ενζύμων
4. Γενετική
4.1. Κύκλος ζωής του κυττάρου
4.3 Κυτταρική διαίρεση
1. Το γενετικό υλικό
2. Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας
4. Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
5. Μενδελική κληρονομικότητα
6. Μεταλλάξεις
7. Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας
8. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική
9. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία