Φυσική - Α' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
1.1.5. Η έννοια της ταχύτητας στη ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
1.1.6. Η έννοια της μέσης ταχύτητας
1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας
1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
1.1.9. Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1.2.1 Η έννοια της δύναμης
1.2.2 Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων
1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα
1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής
1.2.5 Η έννοια του Βάρους
1.2.6 Η έννοια της μάζας
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων
1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης
1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και απόσταση
1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων
1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων
1.3.7 Ο νόμος της τριβής
1.3.9 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και σε αλγεβρική μορφή
2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.1.1 Η έννοια του έργου
2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας
2.1.3 Η δυναμική ενέργεια
2.1.4 Η μηχανική ενέργεια
2.1.6 Η ισχύς
2.1.8 Η τριβή και η μηχανική ενέργεια
Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης