Χημεία - Α' Λυκείου

Θέματα ανά ενότητα της ύλης

1.1 Με τι ασχολείται η Χημεία. Ποια η σημασία της Χημείας στη ζωή μας
1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και Μονάδες
1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα
1.3.2 Δομή του ατόμου
1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός
1.3.4 Ισότοπα
1.5.1 Γενικά για τα διαλύματα
1.5.2 Περιεκτικότητες Διαλυμάτων - Εκφράσεις περιεκτικότητας
1.5.3 Διαλυτότητα
2.1.1 Ένα απλό μοντέλο για το άτομο
2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες
2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα.
2.3.1 Τί είναι ο χημικός δεσμός. Πότε και γιατί δημιουργείται
2.3.2 Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά των ατόμων
2.3.3 Ηλεκτρόνια σθένους
2.3.4 Ατομική ακτίνα
2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός
2.3.6 Χαρακτηριστικά ιοντικών ή ετεροπολικών ενώσεων
2.3.7 Ομοιοπολικός δεσμός
2.3.8 Χαρακτηριστικά ομοιοπολικών ή μοριακών ενώσεων
2.4.1 Εισαγωγή - Χημικά σύμβολα, το αλφαβητάρι της Χημείας
2.4.2 Χημικοί τύποι ενώσεων, το λεξιολόγιο της Χημείας
2.4.3 Οι τύποι των ιόντων και οι ονομασίες τους
2.4.4 Αριθμός οξείδωσης
2.4.5 Γραφή μοριακών τύπων ανόργανων χημικών ενώσεων
2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων
3.3.1 Εισαγωγή
3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων
3.3.3 Ταξινόμηση οξειδίων
3.5.1 Πώς συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις
3.5.2 Πότε πραγματοποιείται μια χημική αντίδραση
3.5.3 Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις
3.5.4 Μεταθετικές αντιδράσεις
3.6.1 Όξινη βροχή και περιβάλλον
3.6.2 Έντομα και οξέα-βάσεις
3.6.3 Έδαφος και οξέα-βάσεις
3.6.4 pH και υγιεινή
3.6.5 Σταλακτίτες και Σταλαγμίτες
4.1.1 Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα
4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I.
4.1.3 Γραμομοριακός όγκος
4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων
4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος
4.3.2 Αραίωση διαλύματος
4.3.3 Ανάμειξη διαλυμάτων
Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης