Νέα και Ανακοινώσεις

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (37133)
Α' Λυκείου - Φυσική: 1 επικαιροποιημένο θέμα (13622)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (18745)

Τρίτη 30 Απριλίου 2024
Α' Λυκείου - Ιστορία: 15 επικαιροποιημένα θέματα (23734, 23993, 23997, 24163, 24170, 24173, 25201, 25202, 25207, 26204, 26510, 26514, 27577, 28653, 29054)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 8 νέα θέματα (14259, 14410, 14730, 14741, 14750, 21239, 37817, 38203)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (36226)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 4 επικαιροποιημένα θέματα (25078, 25079, 25084, 25633)
Β' Λυκείου - Γεωμετρία: 3 νέα θέματα (29786, 29849, 29850)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 9 επικαιροποιημένα θέματα (25512, 26907, 28636, 29578, 29633, 29637, 29809, 30017, 32928)

Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 νέο θέμα (37823)
Α' Λυκείου - Φυσική: 3 επικαιροποιημένα θέματα (7975, 7991, 8000)
Β' Λυκείου - Γεωμετρία: 7 νέα θέματα (14600, 14620, 14627, 16815, 17216, 21595, 29784)

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024
Α' Λυκείου - Φυσική: 9 επικαιροποιημένα θέματα (7982, 7998, 8024, 8027, 8038, 8040, 8051, 8052, 8054)

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Α' Λυκείου - Ιστορία: 10 επικαιροποιημένα θέματα (30729, 30734, 30735, 30738, 31664, 32103, 32287, 32310, 32412, 35605)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 νέο θέμα (14566), 2 επικαιροποιημένα θέματα (13517, 37126)
Β' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (14500)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 επικαιροποιημένα θέματα (25980, 27373)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 2 νέα θέματα (37833, 38082), 5 επικαιροποιημένα θέματα (27919, 30388, 30394, 31686, 36155)

Σάββατο 23 Μαρτίου 2024
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (29076)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (34323)

Τρίτη 19 Μαρτίου 2024
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (29024)

Τρίτη 12 Μαρτίου 2024
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 22 επικαιροποιημένα θέματα (12729, 12730, 12857, 14306, 14491, 14617, 14649, 14682, 34146, 34149, 34150, 34152, 34155, 34162, 34746, 34919, 34920, 35033, 35037, 37172, 37199, 37202)

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 8 επικαιροποιημένα θέματα (12939, 12943, 15051, 35298, 35415, 36897, 37195, 37196)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (37124)

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (36079)

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (29021)

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 9 επικαιροποιημένα θέματα (25229, 25230, 25370, 28171, 28897, 28898, 29327, 31681, 33917)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 2 επικαιροποιημένα θέματα (25061, 35828)

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 36 νέα θέματα (37671, 37672, 37673, 37674, 37675, 37676, 37677, 37678, 37679, 37680, 37681, 37683, 37684, 37685, 37686, 37687, 37688, 37689, 37690, 37691, 37692, 37693, 37694, 37695, 37696, 37697, 37698, 37699, 37700, 37701, 37702, 37706, 37707, 37708, 37709, 37710)
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 1 επικαιροποιημένο θέμα (37670)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 επικαιροποιημένο θέμα (23985)

Τρίτη 22 Αυγούστου 2023
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 1 επικαιροποιημένο θέμα (35541)

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023
Α' Λυκείου - Χημεία: 16 νέα θέματα (15074, 15075, 15083, 15084, 15086, 15134, 15309, 15313, 15564, 15568, 15576, 15577, 15581, 15682, 15715, 16351)

Τρίτη 25 Ιουλίου 2023
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 5 νέα θέματα (37644, 37645, 37646, 37647, 37649)
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 10 επικαιροποιημένα θέματα (37651, 37652, 37658, 37659, 37660, 37661, 37663, 37664, 37665, 37667)

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 15 νέα θέματα (37627, 37628, 37629, 37630, 37631, 37634, 37635, 37636, 37637, 37638, 37639, 37640, 37641, 37642, 37643)

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023
Α' Λυκείου - Φυσική: 4 νέα θέματα (11645, 11647, 11648, 11650)
Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (14748, 14785)

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 17 νέα θέματα (37584, 37585, 37586, 37587, 37588, 37589, 37590, 37591, 37592, 37593, 37594, 37595, 37596, 37597, 37598, 37599, 37600)
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 20 επικαιροποιημένα θέματα (37601, 37602, 37603, 37604, 37605, 37606, 37607, 37608, 37609, 37610, 37611, 37612, 37613, 37614, 37615, 37616, 37617, 37618, 37619, 37620)

Τρίτη 18 Ιουλίου 2023
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 19 νέα θέματα (37601, 37602, 37603, 37604, 37606, 37607, 37608, 37609, 37610, 37611, 37612, 37613, 37614, 37615, 37616, 37617, 37618, 37619, 37620)
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 1 επικαιροποιημένο θέμα (37605)

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023
Γ' Λυκείου - Χημεία: 2 νέα θέματα (37517, 37802)

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 20 νέα θέματα (37648, 37650, 37651, 37652, 37653, 37654, 37655, 37656, 37657, 37658, 37659, 37660, 37661, 37663, 37664, 37665, 37666, 37667, 37668, 37669)

Σάββατο 8 Ιουλίου 2023
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (15011)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (18745)

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 2 νέα θέματα (36945, 36950)

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (37476)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (18741)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (33816, 34024)

Τρίτη 4 Ιουλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 3 νέα θέματα (14920, 35409, 35410)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (18583, 18713, 20859, 21674, 21677, 37475)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (33179)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 7 νέα θέματα (23215, 24131, 33999, 34025, 34026, 35244, 36827)

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 1 νέο θέμα (37605)
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 1 νέο θέμα (37670)

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (29814)

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (37140)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (15422)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (30187)

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (25610, 26353)

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Α' Λυκείου - Χημεία: 2 επικαιροποιημένα θέματα (12044, 12164)

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 3 επικαιροποιημένα θέματα (30844, 36790, 36951)

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 3 επικαιροποιημένα θέματα (36670, 37189, 37198)
Β' Λυκείου - Λατινικά: 1 επικαιροποιημένο θέμα (18453)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 2 επικαιροποιημένα θέματα (36021, 36930)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (31530)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (28543)

Σάββατο 27 Μαΐου 2023
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (27196)

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (25203)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (34925)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 1 επικαιροποιημένο θέμα (26156)

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (24312)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 4 επικαιροποιημένα θέματα (27544, 30457, 34254, 34419)

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (25203)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (29588)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (15436)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (33696)
Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (15896)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 2 επικαιροποιημένα θέματα (33510, 36402)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (24798, 34284)

Τετάρτη 17 Μαΐου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (34565)

Τρίτη 16 Μαΐου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (35296)

Δευτέρα 15 Μαΐου 2023
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 7 επικαιροποιημένα θέματα (26248, 28923, 28925, 30205, 30348, 34249, 34250)

Σάββατο 13 Μαΐου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (28964)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (36815)

Παρασκευή 12 Μαΐου 2023
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 2 επικαιροποιημένα θέματα (27109, 30166)

Τρίτη 9 Μαΐου 2023
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (21965, 22273)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 6 επικαιροποιημένα θέματα (26152, 26154, 29212, 29214, 34379, 34383)

Δευτέρα 8 Μαΐου 2023
Α' Λυκείου - Φυσική: 1 επικαιροποιημένο θέμα (14217)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 6 επικαιροποιημένα θέματα (27930, 28649, 29979, 30905, 31325, 32915)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (28891, 35918)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (28848)

Κυριακή 7 Μαΐου 2023
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 2 επικαιροποιημένα θέματα (15989, 21163)
Β' Λυκείου - Βιολογία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (27847)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 14 επικαιροποιημένα θέματα (25893, 27109, 30166, 30377, 30380, 30382, 30798, 31342, 33175, 33453, 34677, 34680, 34901, 34903)

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 30 νέα θέματα (37124, 37125, 37126, 37128, 37129, 37130, 37131, 37132, 37133, 37134, 37135, 37136, 37137, 37138, 37139, 37140, 37141, 37142, 37156, 37157, 37158, 37159, 37160, 37161, 37162, 37163, 37164, 37165, 37166, 37167)

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 20 νέα θέματα (37183, 37185, 37189, 37190, 37191, 37192, 37193, 37194, 37195, 37196, 37197, 37198, 37199, 37200, 37201, 37202, 37203, 37204, 37205, 37206)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 45 επικαιροποιημένα θέματα (25485, 25488, 25491, 25494, 25496, 25502, 25503, 25553, 25561, 25577, 25601, 25602, 25603, 25604, 25605, 25620, 25623, 25624, 25625, 25626, 25627, 25628, 25629, 25631, 25632, 25633, 25696, 25697, 25698, 25699, 25700, 25701, 25702, 25703, 25704, 25705, 25706, 25707, 25708, 25709, 25710, 25711, 25740, 25775, 25776)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (34151)

Τρίτη 2 Μαΐου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 12 νέα θέματα (36777, 36778, 37168, 37169, 37170, 37171, 37172, 37175, 37178, 37179, 37181, 37182)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (20731)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 4 νέα θέματα (18701, 18781, 20732, 20733)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (20666, 22062)

Σάββατο 29 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 30 νέα θέματα (37075, 37080, 37082, 37083, 37084, 37085, 37086, 37087, 37088, 37089, 37094, 37095, 37096, 37097, 37098, 37099, 37100, 37101, 37102, 37103, 37104, 37106, 37107, 37108, 37109, 37114, 37115, 37116, 37117, 37118)
Α' Λυκείου - Φυσική: 1 επικαιροποιημένο θέμα (13348)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (20666, 20722)
Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (21598)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 10 επικαιροποιημένα θέματα (23247, 26928, 26929, 26931, 27993, 28535, 28891, 30307, 30308, 30312)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 2 επικαιροποιημένα θέματα (30394, 31691)

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 16 νέα θέματα (36224, 36225, 36226, 36228, 37006, 37007, 37008, 37009, 37010, 37011, 37012, 37013, 37014, 37015, 37016, 37017)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (36745)

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (17943)

Τρίτη 25 Απριλίου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 47 επικαιροποιημένα θέματα (25099, 25100, 25101, 25104, 25106, 25107, 25108, 25109, 25110, 25111, 25112, 25113, 25114, 25115, 25116, 25117, 25118, 25119, 25123, 25129, 25140, 25145, 25219, 25221, 25222, 25223, 25225, 25227, 25228, 25278, 25279, 25281, 25283, 25285, 25286, 25299, 25421, 25449, 25453, 25454, 25455, 25456, 25480, 25481, 25482, 25483, 25484)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 7 νέα θέματα (33569, 33570, 34036, 35231, 35232, 35310, 35311)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (33556)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 νέο θέμα (33179)

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 11 νέα θέματα (35296, 35404, 36884, 36885, 36886, 36887, 36888, 36889, 36890, 36891, 36892)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 84 επικαιροποιημένα θέματα (24659, 24660, 24661, 24662, 24663, 24664, 24665, 24675, 24677, 24679, 24680, 24681, 24682, 24683, 24684, 24685, 24714, 24729, 24733, 24777, 24778, 24779, 24780, 24781, 24782, 24783, 24785, 24786, 24787, 24788, 24789, 24790, 24791, 24792, 24806, 24809, 24811, 24813, 24817, 24983, 24985, 24988, 24990, 24999, 25004, 25009, 25018, 25025, 25034, 25036, 25038, 25042, 25044, 25046, 25048, 25050, 25052, 25054, 25067, 25069, 25070, 25071, 25072, 25073, 25075, 25076, 25078, 25079, 25080, 25081, 25082, 25083, 25084, 25085, 25086, 25089, 25090, 25091, 25092, 25093, 25094, 25095, 25097, 25098)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 26 νέα θέματα (22977, 25236, 25252, 25254, 25448, 25457, 25475, 25477, 26290, 28447, 29558, 29561, 30374, 33017, 33177, 33178, 33325, 34461, 34523, 34524, 34526, 34543, 36137, 36320, 36346, 36347)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (36951)

Κυριακή 23 Απριλίου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 78 επικαιροποιημένα θέματα (23645, 23649, 23651, 24255, 24304, 24305, 24306, 24307, 24308, 24310, 24464, 24465, 24466, 24467, 24468, 24469, 24470, 24471, 24472, 24473, 24474, 24475, 24476, 24477, 24478, 24479, 24480, 24481, 24520, 24521, 24522, 24523, 24524, 24525, 24526, 24651, 24652, 24653, 24654, 24655, 24656, 24657, 24658, 25777, 25778, 25779, 25780, 25781, 25782, 25783, 25784, 25785, 26051, 26056, 26060, 26061, 26062, 26064, 26065, 26067, 26070, 26102, 26104, 26105, 27830, 28963, 28964, 28965, 29177, 29178, 29179, 29286, 29287, 29288, 29591, 29814, 29815, 29817)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 8 νέα θέματα (20713, 20725, 20727, 20729, 20730, 20855, 20857, 21854)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (21218)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (36756)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 13 νέα θέματα (31788, 34459, 34460, 34525, 34531, 34532, 34533, 34542, 35320, 36134, 36135, 36136, 36138)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 9 νέα θέματα (31662, 35609, 36745, 36930, 36931, 36938, 36939, 36942, 36952)

Σάββατο 22 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 8 νέα θέματα (36651, 36893, 36894, 36895, 36896, 36897, 36898, 36899)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (34317)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 6 επικαιροποιημένα θέματα (25224, 25226, 25621, 25622, 25695, 25712)
Β' Λυκείου - Βιολογία: 2 νέα θέματα (36831, 36833)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 11 νέα θέματα (27230, 35536, 36399, 36478, 36758, 36760, 36881, 36882, 36901, 36907, 36926)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 8 νέα θέματα (34049, 34457, 34458, 34557, 34561, 34562, 36352, 36874)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (36744)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 11 νέα θέματα (31793, 33634, 33648, 33994, 33995, 33998, 34565, 34566, 35245, 36838, 36840)

Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 2 επικαιροποιημένα θέματα (25074, 25087)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (20747)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 3 επικαιροποιημένα θέματα (15060, 15617, 25463)
Γ' Λυκείου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 4 επικαιροποιημένα θέματα (30027, 33571, 33574, 35876)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (36761)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 6 νέα θέματα (34047, 34048, 34051, 34053, 34551, 34563)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (36790)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 4 νέα θέματα (26366, 27084, 35602, 36849)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 6 επικαιροποιημένα θέματα (29149, 31148, 32693, 33388, 33633, 34151)

Πέμπτη 20 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 4 νέα θέματα (35382, 35388, 35405, 36676)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (36653)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 4 νέα θέματα (15689, 20752, 20761, 21235)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 2 επικαιροποιημένα θέματα (15688, 19908)
Β' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 νέο θέμα (18555)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (20090)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 23 νέα θέματα (29694, 29912, 31054, 34160, 36378, 36380, 36396, 36400, 36469, 36471, 36472, 36473, 36520, 36757, 36762, 36763, 36765, 36776, 36782, 36783, 36784, 36786, 36841)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 3 νέα θέματα (31631, 36402, 36404)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 13 νέα θέματα (27092, 33577, 33578, 33588, 33596, 36787, 36814, 36815, 36816, 36837, 36839, 36842, 36851)

Τετάρτη 19 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (35375)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (14543)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 3 νέα θέματα (19903, 19908, 20853)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (18865)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (35302)

Τρίτη 18 Απριλίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 9 νέα θέματα (36749, 36752, 36753, 36754, 36755, 36759, 36764, 36766, 36775)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (34151)

Δευτέρα 17 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 16 νέα θέματα (36668, 36669, 36670, 36671, 36672, 36673, 36674, 36675, 36677, 36678, 36679, 36680, 36681, 36682, 36683, 36684)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 15 νέα θέματα (15060, 15095, 15617, 15643, 15688, 16298, 18111, 18229, 18693, 18696, 20759, 20942, 20943, 21956, 25463)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 5 νέα θέματα (28962, 36379, 36780, 36781, 36785)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 επικαιροποιημένο θέμα (36398)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (33642)

Σάββατο 15 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 2 νέα θέματα (36339, 36356)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 113 επικαιροποιημένα θέματα (25330, 25509, 25511, 25512, 25513, 25772, 25809, 25810, 25961, 25962, 26090, 26157, 26483, 26585, 26896, 26897, 26898, 26900, 26901, 26902, 26903, 26909, 26911, 26918, 27152, 27153, 27176, 27177, 27447, 27448, 28556, 28561, 28592, 28593, 28594, 28595, 28596, 28633, 28634, 28635, 28636, 28637, 28640, 28641, 28642, 28643, 28702, 28703, 28704, 28705, 28757, 29570, 29571, 29572, 29573, 29574, 29575, 29576, 29577, 29578, 29579, 29580, 29581, 29592, 29630, 29633, 29634, 29635, 29636, 29637, 29809, 29811, 30014, 30015, 30016, 30017, 30018, 30019, 30372, 30373, 30393, 30836, 30897, 30901, 30904, 30980, 30983, 31159, 31160, 31161, 32033, 32045, 32089, 32090, 32460, 32462, 32463, 32465, 32467, 32821, 32822, 32823, 32824, 32826, 32827, 32828, 32925, 32927, 32928, 32929, 32931, 34035, 34037)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (34288)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 18 νέα θέματα (26631, 26633, 29149, 29831, 29835, 29837, 29838, 31743, 31745, 32693, 33388, 33593, 33598, 33632, 33633, 34437, 34439, 34441)

Πέμπτη 13 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 13 νέα θέματα (36649, 36650, 36652, 36653, 36654, 36655, 36657, 36658, 36659, 36660, 36661, 36662, 36663)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 2 νέα θέματα (36666, 36667)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (36665)

Τετάρτη 12 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (14320)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (17793)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (36617)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 νέο θέμα (30229)

Τρίτη 11 Απριλίου 2023
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 2 νέα θέματα (36565, 36569)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (36545)

Δευτέρα 10 Απριλίου 2023
Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (16388)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (35593)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (35693)

Κυριακή 9 Απριλίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 5 νέα θέματα (35592, 36381, 36398, 36468, 36517)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 7 νέα θέματα (25061, 36511, 36512, 36513, 36514, 36521, 36522)

Σάββατο 8 Απριλίου 2023
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 83 επικαιροποιημένα θέματα (25428, 25429, 25430, 25964, 25966, 25967, 25969, 25970, 25972, 25979, 26103, 26192, 26867, 26868, 26871, 26874, 26921, 27384, 27385, 27386, 27443, 27444, 27928, 27929, 27930, 28552, 28553, 28555, 28581, 28582, 28583, 28584, 28585, 28586, 28648, 28649, 28753, 29677, 29679, 29682, 29685, 29686, 29687, 29688, 29978, 29979, 29980, 29981, 29982, 29983, 30821, 30822, 30905, 30907, 30914, 31154, 31155, 31156, 31322, 31323, 31324, 31325, 31326, 31327, 31328, 31329, 31330, 32481, 32482, 32483, 32484, 32485, 32487, 32915, 32916, 32917, 32918, 32919, 32920, 33224, 33225, 33275, 33276)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 4 νέα θέματα (34120, 36155, 36156, 36157)

Παρασκευή 7 Απριλίου 2023
Γ' Λυκείου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 3 επικαιροποιημένα θέματα (29551, 35838, 35917)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (35614)

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Φυσική: 1 επικαιροποιημένο θέμα (12989)
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 2 νέα θέματα (36206, 36207)
Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 3 επικαιροποιημένα θέματα (16209, 16489, 17063)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (36021)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (36401)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (28891, 31427)

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 68 νέα θέματα (34398, 36086, 36087, 36088, 36089, 36090, 36091, 36092, 36093, 36095, 36096, 36097, 36098, 36099, 36100, 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36106, 36107, 36109, 36110, 36111, 36112, 36113, 36114, 36115, 36116, 36117, 36118, 36163, 36164, 36165, 36166, 36167, 36168, 36169, 36170, 36171, 36172, 36173, 36174, 36175, 36327, 36328, 36329, 36330, 36331, 36332, 36333, 36336, 36337, 36338, 36340, 36341, 36342, 36343, 36344, 36345, 36348, 36349, 36350, 36351, 36353, 36354, 36355)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (36271)

Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (35408, 35411, 35412, 35413, 35415, 35549)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (14886)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (15377)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (20666, 21260)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (36319)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 1 επικαιροποιημένο θέμα (27755)

Δευτέρα 3 Απριλίου 2023
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 3 νέα θέματα (36199, 36200, 36201)
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 1 επικαιροποιημένο θέμα (35526)

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (35688)

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (14146)
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 5 νέα θέματα (36068, 36069, 36070, 36071, 36084)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (25449)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 10 νέα θέματα (35834, 35835, 35836, 36074, 36075, 36077, 36078, 36079, 36080, 36085)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (34979)

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 2 νέα θέματα (29954, 29955)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (27317, 27318)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (35990)

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
Β' Λυκείου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 2 νέα θέματα (35924, 35925)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 3 νέα θέματα (34292, 34357, 35202)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (34174)

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 1 νέο θέμα (35704)
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 2 νέα θέματα (35717, 35814)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 4 νέα θέματα (20914, 20938, 20939, 21248)
Γ' Λυκείου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 7 νέα θέματα (35738, 35761, 35838, 35876, 35917, 35919, 35920)
Γ' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 4 νέα θέματα (35700, 35701, 35812, 35813)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 3 νέα θέματα (27697, 27698, 35918)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 11 νέα θέματα (31074, 35824, 35825, 35826, 35827, 35828, 35829, 35830, 35831, 35832, 35833)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 2 νέα θέματα (34677, 35762)

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 5 νέα θέματα (34746, 35205, 35298, 35299, 35724)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 2 επικαιροποιημένα θέματα (12683, 33583)
Α' Λυκείου - Φυσική: 4 επικαιροποιημένα θέματα (11689, 13346, 13588, 7970)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (33248)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 15 νέα θέματα (18467, 20651, 20655, 20658, 20684, 20721, 20722, 20724, 20728, 20773, 20861, 20862, 20865, 20868, 20869)
Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (18060)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 2 νέα θέματα (35610, 35611)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (29645)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (25248)

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (35385)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 νέο θέμα (29993)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (35702, 35703)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 3 επικαιροποιημένα θέματα (30308, 31604, 31916)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 3 νέα θέματα (35684, 35686, 35687)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 1 επικαιροποιημένο θέμα (24416)

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 10 νέα θέματα (35285, 35288, 35290, 35291, 35292, 35594, 35596, 35599, 35605, 35606)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 8 νέα θέματα (15692, 18732, 18871, 18878, 18968, 19047, 20650, 33696)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (15177)
Γ' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 4 νέα θέματα (35695, 35697, 35698, 35699)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (35530)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 νέο θέμα (34944)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 3 νέα θέματα (35613, 35652, 35653)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (35694)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 10 νέα θέματα (28338, 29645, 29927, 31746, 34438, 34440, 35168, 35170, 35171, 35172)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 5 νέα θέματα (34283, 34284, 34285, 34839, 34840)

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (14713, 14731, 14744, 14771, 14786, 14805)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 4 επικαιροποιημένα θέματα (13171, 14375, 14645, 33754)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (34778)
Γ' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 4 νέα θέματα (35646, 35647, 35648, 35666)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (23112)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 21 νέα θέματα (33280, 34379, 34381, 34676, 34678, 34679, 34680, 34681, 34682, 34683, 34685, 34687, 34900, 34901, 34902, 34903, 35144, 35154, 35162, 35373, 35374)

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (29953)

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 2 νέα θέματα (35582, 35583)
Β' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (35117)
Γ' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 4 νέα θέματα (35586, 35587, 35590, 35591)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 10 νέα θέματα (34569, 34573, 34578, 34922, 34924, 34925, 34926, 34943, 34945, 34946)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 2 νέα θέματα (35607, 35608)

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 8 νέα θέματα (13368, 14123, 14655, 14763, 14811, 14813, 14849, 14932)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 40 νέα θέματα (34488, 34491, 34492, 34493, 34494, 34495, 34496, 34497, 34498, 34499, 34500, 34502, 34503, 34504, 34505, 34506, 34507, 34509, 34511, 34512, 34513, 34514, 34515, 34516, 34768, 34770, 34773, 34774, 34775, 34776, 34777, 34778, 34779, 34780, 34781, 34783, 34784, 34785, 34786, 34787)
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 1 επικαιροποιημένο θέμα (12813)
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 8 νέα θέματα (35473, 35474, 35518, 35524, 35525, 35526, 35541, 35542)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 7 νέα θέματα (24115, 25196, 27194, 27195, 27196, 27198, 28279)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (34634)

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (32738)

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 3 νέα θέματα (35200, 35289, 35293)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 16 νέα θέματα (35030, 35033, 35034, 35035, 35037, 35038, 35040, 35041, 35042, 35043, 35044, 35046, 35100, 35112, 35143, 35201)

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 3 νέα θέματα (33055, 35186, 35295)
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 5 νέα θέματα (35303, 35304, 35305, 35312, 35339)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 3 επικαιροποιημένα θέματα (26471, 28889, 32864)

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 12 νέα θέματα (35187, 35188, 35189, 35190, 35191, 35193, 35194, 35195, 35196, 35197, 35198, 35199)
Β' Λυκείου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 21 νέα θέματα (34863, 34865, 34867, 34869, 34870, 34888, 34889, 34892, 34897, 34937, 34938, 34939, 34940, 35057, 35058, 35059, 35060, 35119, 35120, 35121, 35122)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 30 επικαιροποιημένα θέματα (27457, 28558, 28597, 28598, 28638, 28639, 28644, 28700, 28701, 28834, 29582, 29583, 29638, 29819, 30368, 30369, 30392, 30917, 30918, 31162, 31163, 31346, 31347, 31349, 31350, 32024, 32099, 32470, 32472, 32924)

Δευτέρα 13 Απριλίου 2023
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 16 επικαιροποιημένα θέματα (25329, 25501, 25507, 25508, 25892, 25900, 25963, 25965, 26091, 26486, 26587, 26904, 26907, 26908, 26913, 27154)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 νέα θέματα (35061, 35116)

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 νέο θέμα (34164)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (34910)

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 12 νέα θέματα (34165, 34166, 34167, 34168, 34171, 34172, 34177, 34178, 34179, 34187, 34189, 34190)
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένα θέματα (32101)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 9 νέα θέματα (27314, 32212, 32213, 32217, 32730, 32877, 32880, 32885, 34605)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (24175)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 νέα θέματα (34898, 34899)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 6 νέα θέματα (28337, 28340, 28342, 29644, 29646, 29926)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 6 νέα θέματα (31567, 34975, 34976, 34977, 34978, 34979)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 7 νέα θέματα (33281, 34380, 34382, 34383, 34384, 34419, 34421)

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (34871, 34872, 34874, 34877, 34919, 34920)

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 8 νέα θέματα (27319, 27455, 28302, 28304, 28314, 29830, 29832, 29834)

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 45 επικαιροποιημένα θέματα (24299, 24635, 24636, 24637, 24638, 24639, 24640, 24642, 24643, 24644, 24645, 24965, 25208, 25427, 25618, 25716, 25718, 26523, 27597, 27938, 28339, 28602, 28902, 28903, 29098, 29798, 29821, 29925, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30008, 30009, 30010, 30012, 30406, 31434, 31669, 32406, 32430, 33097, 33098)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 21 νέα θέματα (34145, 34146, 34147, 34148, 34149, 34150, 34152, 34153, 34154, 34155, 34156, 34157, 34158, 34159, 34161, 34162, 34163, 34436, 34446, 34447, 34544)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (27082)

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένα θέματα (27939)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 4 νέα θέματα (24114, 24309, 32684, 34586)

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 12 επικαιροποιημένα θέματα (24639, 24640, 24642, 24643, 25427, 27786, 27938, 28902, 29821, 29925, 30004, 31434)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 5 επικαιροποιημένα θέματα (34409, 34411, 34413, 34418, 34422)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 3 νέα θέματα (25253, 25255, 33745)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 6 νέα θέματα (33916, 33917, 33918, 34286, 34737, 34738)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 13 νέα θέματα (23407, 28842, 30189, 30196, 30230, 30235, 30236, 30237, 30238, 30239, 32364, 34121, 34122)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 επικαιροποιημένo θέμα (29255)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 2 νέα θέματα (33277, 33278)

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 2 νέα θέματα (34312, 34390)

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 7 νέα θέματα (34310, 34317, 34319, 34322, 34323, 34325, 34327)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 29 νέα θέματα (34385, 34386, 34387, 34388, 34389, 34391, 34392, 34393, 34394, 34395, 34396, 34397, 34399, 34401, 34404, 34405, 34406, 34408, 34409, 34411, 34413, 34415, 34418, 34420, 34422, 34423, 34424, 34425, 34426)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (20660)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 7 νέα θέματα (24171, 24202, 25292, 32773, 33693, 33713, 33747)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 6 επικαιροποιημένα θέματα (23196, 23530, 25746, 32695, 32799, 32800)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 6 νέα θέματα (34248, 34249, 34250, 34252, 34254, 34255)

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 2 νέα θέματα (34185, 34309)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 18 νέα θέματα (34313, 34314, 34315, 34316, 34318, 34320, 34321, 34324, 34326, 34328, 34329, 34330, 34331, 34332, 34333, 34334, 34335, 34336)

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (34180, 34181, 34182, 34183, 34184, 34186)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (30224)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (26712, 26736)

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 4 νέα θέματα (32613, 32614, 32618, 33991)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 4 νέα θέματα (33694, 33695, 34075, 34211)

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 1 νέο θέμα (33630)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 2 νέα θέματα (34035, 34037)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 47 επικαιροποιημένα θέματα (25431, 25432, 25971, 25973, 25977, 26097, 26876, 26878, 27387, 27446, 27927, 28549, 28551, 28587, 28588, 28590, 28591, 28650, 28651, 28707, 28720, 28721, 28722, 29589, 29590, 29688, 30811, 30812, 30834, 30835, 30915, 31157, 31158, 31319, 31320, 31321, 31351, 31352, 31354, 31355, 31356, 32488, 33227, 33228, 33242, 33246, 33247)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 15 νέα θέματα (24201, 25671, 25673, 25675, 25676, 25677, 28276, 30670, 30671, 30672, 30675, 31531, 33743, 33744, 33746)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 3 νέα θέματα (28174, 28676, 33915)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 3 νέα θέματα (33104, 34038, 34175)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 8 νέα θέματα (25124, 25147, 31792, 32225, 32694, 32695, 32799, 32800)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 5 νέα θέματα (34115, 34116, 34117, 34118, 34119)

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 9 νέα θέματα (33826, 33855, 33858, 33888, 33889, 33890, 33891, 33892, 33893)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (14329)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 νέο θέμα (25296)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 νέα θέματα (33911, 33972)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 21 νέα θέματα (27358, 27360, 27361, 27363, 27438, 27985, 27989, 27991, 28354, 28844, 28846, 28848, 29093, 29094, 29496, 30195, 30394, 30395, 31686, 31689, 31691)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 2 επικαιροποιημένα θέματα (27674, 27675)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 18 νέα θέματα (30163, 30164, 30165, 30166, 30167, 30168, 30174, 30175, 30784, 30787, 30790, 30793, 30798, 30802, 30806, 30809, 33031, 33032)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 2 επικαιροποιημένα θέματα (27109, 27111)

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 3 νέα θέματα (33894, 33895, 33896)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (33510)

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 38 επικαιροποιημένα θέματα (25355, 25891, 25899, 29531, 29532, 29584, 29588, 29647, 29651, 29655, 29656, 29664, 29674, 29806, 29808, 30020, 30390, 30391, 30742, 30919, 30920, 31152, 31153, 31318, 31761, 31783, 31784, 31795, 32021, 32023, 32104, 32815, 32816, 32932, 32933, 33221, 33245, 33248)
Γ' Λυκείου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 15 νέα θέματα (33533, 33535, 33565, 33566, 33567, 33568, 33571, 33572, 33574, 33575, 33576, 33580, 33838, 33839, 33840)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 επικαιροποιημένο θέμα (28796)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (27277)

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 18 νέα θέματα (32682, 32741, 32742, 32753, 33579, 33581, 33582, 33583, 33584, 33585, 33586, 33587, 33597, 33698, 33701, 33711, 33712, 33754)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 29 επικαιροποιημένα θέματα (25434, 25435, 25555, 25558, 25786, 25974, 25975, 26010, 26011, 26089, 26096, 26420, 26666, 26914, 26982, 27097, 27098, 27155, 27156, 27174, 27208, 27209, 27453, 27456, 28562, 28563, 28646, 28698, 28706)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (26929, 28759)

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (32206)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 11 νέα θέματα (32822, 32823, 32824, 32826, 32827, 32828, 32925, 32927, 32928, 32929, 32931)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 3 νέα θέματα (31507, 31508, 32893)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 12 νέα θέματα (26603, 26604, 26605, 26630, 26637, 26640, 26707, 27277, 27315, 28299, 28300, 28870)

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 1 νέο θέμα (33502)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (32821)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 8 νέα θέματα (27331, 28796, 29014, 29952, 32214, 32218, 32733, 32734)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (33018)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (31680, 32524)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 10 νέα θέματα (33173, 33174, 33175, 33176, 33443, 33444, 33449, 33450, 33453, 33456)

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (32390)

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (31568, 31569, 31570, 32674, 32675, 32677)

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 5 νέα θέματα (33059, 33065, 33073, 33080, 33091)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 3 νέα θέματα (33221, 33245, 33248)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (32924)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 9 νέα θέματα (33224, 33225, 33227, 33228, 33242, 33246, 33247, 33275, 33276)

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 1 νέο θέμα (33120)
Α' Λυκείου - Ιστορία: 14 νέα θέματα (31434, 33044, 33047, 33049, 33053, 33057, 33061, 33067, 33078, 33082, 33084, 33086, 33088, 33090)
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 2 νέα θέματα (33170, 33171)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 2 νέα θέματα (32932, 32933)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 6 νέα θέματα (32915, 32916, 32917, 32918, 32919, 32920)

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 6 νέα θέματα (32968, 32984, 32985, 32986, 33011, 33035)
Α' Λυκείου - Ιστορία: 7 νέα θέματα (33092, 33093, 33094, 33095, 33096, 33097, 33098)
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 9 νέα θέματα (32969, 32970, 32987, 32988, 32989, 32992, 32993, 32996, 33013)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 νέα θέματα (32179, 32774)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (28476, 31643)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 4 νέα θέματα (32862, 32863, 32864, 32865)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 2 επικαιροποιημένα θέματα (26154, 26156)

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 2 νέα θέματα (32815, 32816)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 7 νέα θέματα (32460, 32462, 32463, 32465, 32467, 32470, 32472)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 7 νέα θέματα (32481, 32482, 32483, 32484, 32485, 32487, 32488)

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 3 επικαιροποιημένα θέματα (25718, 26523, 30007)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (14963)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 3 επικαιροποιημένα θέματα (25434, 25558, 25974)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (21651, 21657)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένα θέματα (24312)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 3 νέα θέματα (31779, 32473, 32475)

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (27188)

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 14 νέα θέματα (32092, 32093, 32103, 32109, 32406, 32412, 32422, 32423, 32425, 32426, 32427, 32429, 32430, 32529)
Α' Λυκείου - Ιστορία: 7 επικαιροποιημένα θέματα (25716, 27938, 28339, 28602, 28903, 29798, 30406)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 6 νέα θέματα (32024, 32033, 32045, 32089, 32090, 32099)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (32477)

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 11 νέα θέματα (27321, 31148, 31149, 31527, 31528, 31533, 31534, 31547, 31549, 31550, 31551)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Γεν. Παιδείας: 1 επικαιροποιημένο θέμα (29015)